foundation course of self study skills meaning in Marathi

foundation course of self study skills meaning in Marathi : foundation course of self study skills meaning in Marathi meaning

foundation course of self study skills meaning in marathi

>> स्वत चे अभ्यास कौशल्य विकसित करणारा अभ्यासक्रम

>>स्व-अभ्यास कौशल्यांचा अभ्यासक्रम

>>स्वतंत्र अभ्यास कौशल्यांचा आधारकोर्स

महाराष्ट्रात विविध विद्यापीठात फाउंडेशन कोर्स सुरु करण्यात आले आहे , प्रामुख्याने BA चे विद्यार्थी हा विषय घेतात . यात अभ्यास करण्याचे कौशल्य विकसित केले जाते.

foundation course of self study skills book pdf download

http://online.fliphtml5.com/bvskm/gvkb/index.html

See also  Sunstroke meaning in Hindi With Example - सन स्ट्रोक मीनिंग हिन्दी

Leave a Comment