Go to hell meaning in Marathi

नमस्कार , आज आपण पाहणार आहोत गो टू हेल चा मराठी मध्ये अर्थ

Go म्हणजे जा

Hell म्हणजे नर्क

म्हणून गो टू हेल चा मराठी मध्ये अर्थ होईल नरकात जा

Go to hell meaning in Marathi

Go to hell meaning in Marathi

>>नरकात जा

एखाद्या बाबत तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यासाठी हा शब्द वापरता .

उदाहरण –

रमेश सुरेश चे पटत नाही , रमेश म्हणाला मला काही माहित नाही तू नरकात जा !

Go to hell meaning in Hindi

>> भाड़ में जा

>> नरक में जा

See also  Antyodaya anna yojana meaning in malayalam

Leave a Comment