Quinoa in Kannada

Quinoa in Kannada : “Quinoa” ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ, ಅರ್ಥ, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ, ವಿವರಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಪದಗಳು ಮತ್ತು ಫೋಟೋ ಉದಾಹರಣೆಗಳು – ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಓದಬಹುದು.

क्विनोआ इन हिन्दी -Quinoa in hindi

इस अनाज का जूलॉजिकल नाम चिनोपोडियम क्यूनाओ है। यह अमरंथ फैमिली के अंतर्गत आता है जिसे भारत में बथुआ के नाम से जाना जाता है। क्विनोआ में फाइबर, कैल्शियम, प्रोटीन और पोषक तत्व भरपूर मात्रा में मौजूद होते हैं।

What is the Kannada word for quinoa?

Quinoa = Navane Akki (ನವಣೆ ಅಕ್ಕಿ)

What is quinoa?

Quinoa (Chenopodium quinoa; (/ˈkiːnwɑː/ or /kɪˈnoʊ. ə/, from Quechua kinwa or kinuwa) is a species of goosefoot (Chenopodium). It is a grain-like crop grown primarily for its edible seeds.

Is quinoa and Dalia same?

No, quinoa is a seed of a flowering plant ‘chenopodium quinoa’ that belongs to the Amaranth family, While dalia is basically wheat with husk

Which grain is complete protein grain

Quinoa is a complete protein and contains all nine amino acids human bodies can’t produce on their own!

क्विनोआ इन हिन्दी नाम

बथुआ

See also  Wish you a very happy birthday both of you meaning in Hindi

Leave a Comment